RODO

Agnieszka Winkler
Żarnowo Pierwsze 36
16 - 300 Augustów

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Gospodarstwa Agroturystycznego Stadnina Koni Żarnowo jest Agnieszka Winkler, tel.: 606 136 741 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 oraz art. 9 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), celem przeprowadzenia rekrutacji uczestników Ferii/Wakacji w siodle.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane dla osób trzecich.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom ochrony prawnej i zdrowia (Policja, Prokuratura, Sąd, Pogotowie Ratunkowe) oraz dla organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane w Gospodarstwie Agroturystycznym Stadnina Koni Żarnowo przez okres do 1 roku w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych i wg obowiązujących przepisów.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Osoba, której dane dotyczą (lub opiekun prawny osoby do 16 r.ż.) ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 9. Osobie, której dane dotyczą (lub opiekunowi prawnemu osoby do 16 r.ż.) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Agnieszka Winkler tel. 606-136-741; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Państwa dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO w związku z wykonaniem usługi przeprowadzenia egzaminu na odznakę jeździecką.
 3. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe jest Polski Związek Jeździecki oraz strony, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy,
  w tym obsługa księgowa, usługa serwisowa dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych jak również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz właściwe organy kontrolne.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych jeżeli są błędne lub nieaktualne oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek wykonania usługi
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą też profilowane.

Numer konta Stadnina Koni Gospodarstwo Agroturystyczne Agnieszka Winkler
BS Augustów nr 86935100000013472130000010